داستان انیمه Ahiru no Sora

"سورا کوراماتانی" کوتاه قد و ضعیف اما پرشور به تازگی وارد مدرسه کوزوریو شده و امیدوار است تا آرزوی مادرش برای برنده شدن در مسابقات مدرسه را برآورده کند و طبق توصیه های مادرش که قبلاً بازیکن بسکتبال بوده قدبلندتر شود...

ژانر : ورزشی، درام، مدرسه ای، شونن

رده سنی:+13

زبان انیمه : ژاپنی

تعداد قسمت ها:
زمان هر قسمت : 24 دقیقه
کیفیت : HD 720p - 480p - 1080p
آغاز پخش : 2019-
وضعیت Ahiru no Sora : در حال پخش
روز پخش Ahiru no Sora : چهار شنبه ها

جهت آگاهی از بروزرسانی جدیدترین انیمه های پخش شده و زیرنویس ها، عضو کانال تلگرام شوید:
https://t.me/bia2anime

لینکهای دانلود

قسمت 43 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 42 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 41 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 40 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 39 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 38 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 37 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 36 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 35 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 34 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 33 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 32 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 31 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 30 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 29 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 28 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 27 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 26 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 25 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 24 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 23 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 22 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 21 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 20 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 19 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 18 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 17 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 16 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 15 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 14 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 13 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 12 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 11 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p |زیرنویس فارسی

قسمت 10 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 9 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 8 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 7 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 6 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 5 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 4 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 3 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 2 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 1 : کیفیت 1080p | کیفیت 720p | کیفیت 480p | زیرنویس فارسی