داستان انیمه Soul Land | Douluo Dalu

تنگ سان زندگی خودا را در بخش بیرونی تنگ(Tang) گذرانده و با موجودات و سلاح های مخفی سر و کار داشته است. یکبار که او  تارخچه مخفی را از قسمت داخلی می رباید تا به هنرهایش بیافزاید، تنها راه برای فرار، مرگ بود. اما وقتی خود را به هلز پیک مرگبار پرتاب کرد تدر دنیایی دیگر، دنیای دولو دالو، دنیایی که هر شخصی در آن روح خودش را دارد وارد می شود و ...

ژانر : اکشن، ماجراجویانه، تاریخی، فانتزی، عاشقانه

زبان انیمه  : چینی

عنوان چینی انیمه : Douluo Dalu

رده سنی : 13+
زمان هر قسمت : 20 دقیقه
تعداد قسمت : 26
کیفیت : HD 720p
زمان پخش : 2018
وضعیت Soul Land : در حال پخش

 

جهت آگاهی از بروزرسانی جدیدترین انیمه های پخش شده و زیرنویس ها، عضو کانال تلگرام شوید:
https://t.me/bia2anime

 

قسمت 95 (121) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 94 (120) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 93 (119) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 92 (118) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 91 (117) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 90 (116) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 89 (115) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 88 (114) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 87 (113) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 86 (112) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 85 (111) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 84 (110) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 83 (109) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 82 (108) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 81 (107) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 80 (106) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 79 (105) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 78 (104) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 77 (103) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 76 (102) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 75 (101) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 74 (100) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 73 (99) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 72 (98) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 71 (97) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 70 (96) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 69 (95) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 68 (94) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 67 (93) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 66 (92) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 65 (91) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 64 (90) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 63 (89) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 62 (88) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 61 (87) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 60 (86) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 59 (85) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 58 (84) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 57 (83) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 56 (82) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 55 (81) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 54 (80) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 53 (79) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 52 (78) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 51 (77) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 50 (76) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 49 (75) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 48 (74) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 47 (73) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 46 (72) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 45 (71) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 44 (70) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 43 (69) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 42 (68) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 41 (67) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 40 (66) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 39 (65) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 38 (64) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 37 (63) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 36 (62) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 35 (61) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 34 (60) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 33 (59) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 32 (58) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 31 (57) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 30 (56) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 29 (55) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 28 (54) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 27 (53) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 26 (52) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 25 (51) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 24 (50) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 23 (49) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 22 (48) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 21 (47) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 20 (46) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 19 (45) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 18 (44) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 17 (43) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 16 (42) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 15 (41) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 14 (40) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 13 (39) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 12 (38) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 11 (37) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 10 (36) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 9 (35) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 8 (34) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 7 (33) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 6 (32) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 5 (31) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 4 (30) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 3 (29) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 2 (28) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 1 (27) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

760 نظرات

 1. سلام دوستان
  برای بعضی ها سوال شده که تا فصل بعد فاصله میاد یانه؟ که باید بگم نه طبق معمول ادامه پیدا می کنه و قسمت122 توی همین شنبه میاد

 2. با سلام خدمت دوستان
  لازم دونستم یه چیزایی و بگم بچه ها بدونن اول اینکه انیمه بر اساس ناوله و ناول کامل شده و داستانشون با مانهوا فرق داره (یه حدودایی) و این انیمه به‌صورت کامل پخش و برای فصل های بعد متوقف نمیشه (پس نگران نباشید)
  اونایی هم که ایراد میگیرن و نقد میکنن چی میخوان از جون انیمه دوست نداری نگاه نکن سازنده تمام تلاششو کرده بی سر و صدا نگاه کنید و لذت ببرید
  یه تشکر هم از طرف همه بچه ها به shinigami27 مدیونیم به خاطر ترجمش عزیز خسته نباشی یه دنیا ممنونتیم

 3. انیمه خیلی جالبه هم از لحاظ گرافیک هم داستانش ولی کاراکتر هاش خیلی سرده
  اما انیمه black clover حرف نداره
  کاش این دوتا انیمه تمومی نداشته باشن

  • من خودم فن سرسخت بلک کلاور بودم اما 1 هفته ای میشه که اینو دیدم میتونم بگم این اصلا قابل مقایسه نیست با بلک کلاور خیلی توی نشون دادن نظم و منطق قدرت عالی کار کردن جوری که با دیدن مبارزه هاشون واقعا آدم حظ می کنه
   انیمه هایی مثل هانتر ایکس هانتر و بلیچ را دیدم که نظم قدرت عالی داشت اما این ازونا هم فراتر رفت هر کسی که حرف منو قبول نداره اینو نگاه کنه میفهمه چی میگمo_o

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here