داستان انیمه Soul Land | Douluo Dalu

تنگ سان زندگی خودا را در بخش بیرونی تنگ(Tang) گذرانده و با موجودات و سلاح های مخفی سر و کار داشته است. یکبار که او  تارخچه مخفی را از قسمت داخلی می رباید تا به هنرهایش بیافزاید، تنها راه برای فرار، مرگ بود. اما وقتی خود را به هلز پیک مرگبار پرتاب کرد تدر دنیایی دیگر، دنیای دولو دالو، دنیایی که هر شخصی در آن روح خودش را دارد وارد می شود و ...

ژانر : اکشن، ماجراجویانه، تاریخی، فانتزی، عاشقانه

زبان انیمه  : چینی

عنوان چینی انیمه : Douluo Dalu

رده سنی : 13+
زمان هر قسمت : 20 دقیقه
تعداد قسمت : 26
کیفیت : HD 720p
زمان پخش : 2018
وضعیت Soul Land : در حال پخش

 

جهت آگاهی از بروزرسانی جدیدترین انیمه های پخش شده و زیرنویس ها، عضو کانال تلگرام شوید:
https://t.me/bia2anime

 

قسمت 99 (125) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 98 (124) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 97 (123) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 96 (122) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 95 (121) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 94 (120) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 93 (119) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 92 (118) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 91 (117) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 90 (116) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 89 (115) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 88 (114) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 87 (113) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 86 (112) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 85 (111) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 84 (110) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 83 (109) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 82 (108) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 81 (107) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 80 (106) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 79 (105) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 78 (104) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 77 (103) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 76 (102) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 75 (101) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 74 (100) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 73 (99) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 72 (98) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 71 (97) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 70 (96) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 69 (95) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 68 (94) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 67 (93) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 66 (92) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 65 (91) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 64 (90) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 63 (89) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 62 (88) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 61 (87) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 60 (86) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 59 (85) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 58 (84) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 57 (83) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 56 (82) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 55 (81) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 54 (80) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 53 (79) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 52 (78) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 51 (77) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 50 (76) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 49 (75) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 48 (74) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 47 (73) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 46 (72) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 45 (71) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 44 (70) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 43 (69) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 42 (68) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 41 (67) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 40 (66) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 39 (65) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 38 (64) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 37 (63) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 36 (62) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 35 (61) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 34 (60) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 33 (59) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 32 (58) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 31 (57) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 30 (56) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 29 (55) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 28 (54) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 27 (53) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 26 (52) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 25 (51) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 24 (50) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 23 (49) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 22 (48) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 21 (47) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 20 (46) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 19 (45) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 18 (44) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 17 (43) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 16 (42) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 15 (41) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 14 (40) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 13 (39) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 12 (38) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 11 (37) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 10 (36) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 9 (35) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 8 (34) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 7 (33) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 6 (32) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 5 (31) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 4 (30) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 3 (29) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 2 (28) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 1 (27) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی